Заплащане на работа през празнични дни

За много граждани, работещи предимно в частния сектор, стоят казуси по заплащането на работата им в празнични дни. За съжаление има огромен брой некоректни работодатели, при които е редовна практика да опитват да прикрият задължението им да заплащат извънредния труд, въпреки, че тези им задължения са изрично залегнати и регламентирани в Кодекса на труда.
Нататък Заплащане на работа през празнични дни

Данъчни амортизируеми активи

Данъчните амортизируеми активи биват данъчни материални активи, както и данъчни нематериални активи. Инвестиционните имоти също могат да бъдат наречени данъчни амортизируеми активи, и са част от амортизационен план, но с изключение на земните площи.

Данъчни материални амортизируеми активи – тези активи имат за цел да покриват условията за амортизиране на ДМА за средни и малки предприятия предприятия, който имат стойност еднаква или е по-голяма от по-ниската от двете дадени стойности:
Нататък Данъчни амортизируеми активи

Какво знаем за държавен вестник

Днес ще се опитаме да обобщим няколко неща, които е добре да знаем, когато говорим за Държавен вестник. Макар в повечето случаи информацията в него да е тясно специализирана, то тя със сигурност може да бъде полезна в даден момент на всеки гражданин на Република България.
Нататък Какво знаем за държавен вестник

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (наричана още Устойчиво развитие на фирмите) е такъв начин на ползване на земните ресурси, който цели да посрещне потребностите на хората като същевременно се грижи за опазването на природата, по такъв начин, че тези потребности да бъдат удовлетворени не само за сегашното, но и за бъдещите поколения.

Най-често цитираното определение за за КСО/Устойчиво развитие звучи така:

Развитие, което удовлетворява нуждите на сегашното поколение, но без да е за сметка на удовлетворяването на нуждите на бъдещото поколение.

Нататък Корпоративна социална отговорност

Качествен ремонт на покрив

Покрива на една сграда е съществена част от нейната цялостна конструкция. Той осигурява защитата на жилищните помещения в нея от неблагоприятните атмосферни влияния, както от дъжд, сняг, вятър, така и от слънце и жега. Рано или късно обаче всяка сграда се нуждае от процедура по ремонт на покриви, която има за цел да възвърне позагубените му свойства. В зависимост от това къде се намирате по земното кълбо покрива е нещото, което ви пази от външната среда, като ви осигурява комфорт и уют, от които вие и вашето семейство се нуждаете.
Нататък Качествен ремонт на покрив

Туризъм в Пловдив

Град Пловдив притежава изключително богата история и е съхранил добре своето многовековно културно наследство, утвърдявайки се като привлекателна историческа и културна стинация. Създаването и подобряването на нови и нови туристически продукти, с които да се увеличи привлекателността на града като световна дестинация е поставено като основна цел в общинската програма за развитието на туризма. Нататък Туризъм в Пловдив

Емил Попов за кмет на Дряново

Емил Попов - кандидат за кмет на ДряновоДряново е едно от многото места в България, където съвсем скоро предстоят местни избори. Наред с останалите политически формации, които се включиха в избори 2011 в борбата за Дряново ще участва и една гражданска инициатива “Дряново да бъде”, която разчита да прокара своите модерни и иновационни идеи, за да възроди Дряново.

За широката аудитория, нека споменем и малко информация за град Дряново. Той се намира на територията на област Габрово, а близки градове до него са Велико Търново и Севлиево. С население между 8 и 11 хиляди души, в зависимост от различните източници Дряново не е голям град, но за сметка на това се отличава с красива природа и богато културно наследство. Роден там е Колю Фичето, с чието великолепно строителство е запознат всеки българин.

Нататък Емил Попов за кмет на Дряново