Как се създават Новини

Съществува теория за новинарската стойност, според която журналистите при избора на новини се придържат към определени критерии,  които се наричат новинарски фактори. За пръв път Уолтър Мел Ман през  1922г. използва понятия за пазач на входа за новинарска стойност и посочва фактори като недвусмисленост на събитието, изненада, пространствена близост, предизвикване на емоционална реакция, конфликтен характер.Според него новинарските фактори са интуитивни предположения на журналистите от какво се интересува публиката. Правени са редица изследвания на gate keeper – ите и се установява, че те не са в състояние да дефинират своите критерии за подбор, но имат големи съвпадения в изборите.Това показва, че критериите не са случайни и индивидуални, а са социално детерминирани (обусловени).Въпреки, че е на лице съгласие за най – важните новинарски фактори, те не се определят еднозначно.Една възможна система от фактори е следната.

Нататък Как се създават Новини