Социалните мрежи

Една социална мрежа

представлява чудесна възможност за хората, които желаят да популяризират своята дейност чрез фирмения си сайт или блог, да привлекат бързо и напълно безплатно голям брой посетители на страниците си. Може да се пише доста за социалните мрежи – как се работи с тях, какви са ползите от тяхната употреба, и така нататък. Социалните мрежи не се използват само от интернет – фенове или тийнейджъри. Социалните мрежи също могат да имат значимо бизнес приложение за целите на маркетинга, PR, рекламата, обратната връзка от потребителите, продажбите и други. Извън България социалните мрежи са обект на особено внимание от страна на значителен брой известни, големи корпорации,използващи разнообразни методи да попаднат на първата страница, особено на водещите социални мрежи. Тези корпорации отдавна са разбрали силата на социалните мрежи и ползите, които могат да извлекат от тях.

Нататък Социалните мрежи

Как се създават Новини

Съществува теория за новинарската стойност, според която журналистите при избора на новини се придържат към определени критерии,  които се наричат новинарски фактори. За пръв път Уолтър Мел Ман през  1922г. използва понятия за пазач на входа за новинарска стойност и посочва фактори като недвусмисленост на събитието, изненада, пространствена близост, предизвикване на емоционална реакция, конфликтен характер.Според него новинарските фактори са интуитивни предположения на журналистите от какво се интересува публиката. Правени са редица изследвания на gate keeper – ите и се установява, че те не са в състояние да дефинират своите критерии за подбор, но имат големи съвпадения в изборите.Това показва, че критериите не са случайни и индивидуални, а са социално детерминирани (обусловени).Въпреки, че е на лице съгласие за най – важните новинарски фактори, те не се определят еднозначно.Една възможна система от фактори е следната.

Нататък Как се създават Новини

Училището и детската агресия

Какво може да направи училището по отношение на детската агресия..

Всички искат децата да посещават безопасно училище – училището, в което няма да бъдат насилвани и тормозени. Разбираемо е, че във всички училища има насилие, но в някои справянето с насилието е много по-ефективно. Въпреки, че училището не може да гарантира безопосността на детето, важното е как училището подхожда към този проблем – какви правила са изработени за децата, какви са възможностите за изява на различните деца, когато възникне насилие какво правят, какво се очаква от родителите …
Преди да посоча няколко разумни идеи за справянето с насилието бих искал отрезвяващо да напомним, че:

Нататък Училището и детската агресия