Характеристики на добрата фирма за счетоводни услуги

Варна е един от най-големите български градове. Логично, там е съсредоточена и сериозна част от българският бизнес. Тези обстоятелства предразполагат и към наличието на множество фирми за счетоводно обслужване във Варна. Но Прочети »

Как да се предпазим от нотариусите измамници?

Напоследък често чуваме за измамни сделки с участието на нотариуси. Това се случва най-вече при покупко-продажба на имот. Въпреки, че нотариусите полагат клетва за добросъвестно изпълнение на служебните си задължения, при придобиването Прочети »

Как работи оловния акумулатор

Вашият автомобил е мъртъв без една от най-важните си авточасти – акумулатора. Не просто ще имате проблеми със запалването, а и доста по-сериозни с цялата електрическа система, ако той не е наред. Прочети »

Избор на подходящ лек автомобил

Всеки има различни познания за леките автомобили и различни изисквания за личното си превозно средство, съответно и определени предпочитания, като марка, модел, мощност. При всеки е различно, по-важно е, че за повечето Прочети »

Наемане на кола под наем

Наемането на автомобил не е евтина услуга, особено ако се прави през летните сезони, когато нашествието от чужденци е убийствено и трудно бихте се добрали до кола. За това, преди наемането на Прочети »

SEO услуги от Уебнотайз ООД

Уебнотайз ООД е уеб студио във Варна, което освен с уеб дизайн, оперира и в сферата на оптимизацията за търсачки. Често това се изразява с два основни подхода: on-page оптимизация – SEO Прочети »

 

Tag Archives: адвокат

Кога се обжалва пред Върховния административен съд

Обжалване пред ВАС

Върховният административен съд е една от най-авторитетните институции в Република България. Причината за тази толкова голяма и значима роля е, че ВАС следи за това да се спазват законите при приемане на различни решения, актове и така нататък.

Ролята на адвоката в съдебния процес?

На първо място в настоящата статия ще си изясним какво точно представлява понятието адвокат. Преди всички той е специалист, който представлява и защитава интересите на своя клиент докато трае даден съдебен процес, който може да бъде от всякакво естество  – наказателноправно, гражданскоправно, административноправно и т.н. Необходимостта един човек да потърси услугите на квалифициран адвокат може да възникне по най-различни поднасяни от живота причини, но винаги на едно и също основание, което е свързано с необходимостта един гражданин да доведе до определен положителен за себе си резултат дадено образувано или бъдещо съдебно производство. Именно адвокатът, който ще ви представлява в съда е този, който знае как този положителен резултат да бъде постигнат.

Подбор на добър адвокат

През новия, 21 век на доста хора им се налага да използват услугите на адвокат. Често пъти, за да има положителен изход дадена ситуация, неговите знания и умения са от първостепенно значение. С тази статия ще ви представим някои важни фактори при избора на адвокат. Те ще ви бъдат от полза в тази трудна задача.

Това е нашия „shopping list“ (лист с отбелязани покупки на него), който ни предоставя основни съвети за избор на добър специалист:

Адвокат в България

За упражняване на професията адвокат в Република България е нужно освен юридическото образование, адвокатът да отговаря на определени условия, като да има юридическа правоспособност, да притежава професионални и морални качества, да е издържал изпит пред Висшия Адвокатски Съвет или да има повече от 5 години стаж като юрист. Също така има ограничения да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, да не е управител на търговско дружество, да не е държавен служител, или да работи по трудов договор, да бъде психически здрав, да не е частен съдебен изпълнител или нотариус, който е лишен от права, или магистрат или разследващ полицай уволнени дисциплинарно, ако не са изминали 2 години от освобождаването от длъжност.