Адвокат в България

За упражняване на професията адвокат в Република България е нужно освен юридическото образование, адвокатът да отговаря на определени условия, като да има юридическа правоспособност, да притежава професионални и морални качества, да е издържал изпит пред Висшия Адвокатски Съвет или да има повече от 5 години стаж като юрист. Също така има ограничения да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, да не е управител на търговско дружество, да не е държавен служител, или да работи по трудов договор, да бъде психически здрав, да не е частен съдебен изпълнител или нотариус, който е лишен от права, или магистрат или разследващ полицай уволнени дисциплинарно, ако не са изминали 2 години от освобождаването от длъжност.

Нататък Адвокат в България