Ролята на адвоката в съдебния процес?

На първо място в настоящата статия ще си изясним какво точно представлява понятието адвокат. Преди всички той е специалист, който представлява и защитава интересите на своя клиент докато трае даден съдебен процес, който може да бъде от всякакво естество  – наказателноправно, гражданскоправно, административноправно и т.н. Необходимостта един човек да потърси услугите на квалифициран адвокат може да възникне по най-различни поднасяни от живота причини, но винаги на едно и също основание, което е свързано с необходимостта един гражданин да доведе до определен положителен за себе си резултат дадено образувано или бъдещо съдебно производство. Именно адвокатът, който ще ви представлява в съда е този, който знае как този положителен резултат да бъде постигнат.

Един адвокат, представляващ клиент осъществява своята дейност на база получени от клиента пълномощно и подписан  ордер за адвокатски хонорар. Главната задача на юристът, който сте избрали е да представлява вашите правни интереси  в съда със съответната юрисдикция. В компетенциите на един адвокат се включва изготвянето на искови молби или изготвянето на защита срещу такива, съставянето на жалби пред различните инстанции, становища и искания. Също така един адвокат трябва да бъде запознат и да може да контролира хода на съдебния процес и да предприема всички необходими и позволени от закона действия, за да защити в максимална степен интересите на своите клиенти.

Адвокатът може да осъществява процесуално представителство в съда на интересите както на ищеца, така и на противостоящата ответна страна. В практиката често срещано явление е както гражданите, така и юридическите лица да пренебрегват услугите на квалифициран адвокат поради причина не малката стойност на предлаганите от него юридически услуги. Но подобно „спестяване” на финанси може да има в перспектива значителни негативни последици, които само и единствено да доведат до допълнителни, при това доста по-големи, разходи, за да бъдат поправени. В много случаи без помощта на адвокат професионалист просто не може са се мине. Например това са правните спорове, където съществуват разногласия между страните по тълкуването на една и съща правна норма водещо до противоречия и отказ от изпълняване на поети задължения по даден договор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


− 1 = 7

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.