Гост блог или социална медия? Или може би и двете?

Има различни начини за привличане на трафик към вашия сайт или блог. Това могат да бъдат блогове, които предлагат гост авторство или групи в социални медии. Гост блогингът представлява публикуването на статия в чужд блог. Нататък Гост блог или социална медия? Или може би и двете?

Една истински добра социална мрежа

Не малък брой интернет потребители търсят различни видове възможности, за да публикуват безплатно или платено съдържание в мрежата. Едни го правят с цел да разширят социалните си контакти, други защото имат потребност от това някой да прочете творчеството им, а трети просто искат да рекламират.

Вариантите да разпространите информация са много, като в днешна дата се открояват чудесните възможности, които идват благодарение на голямото количество социални мрежи и със сътрудничество от някоя стойностна директория за статии.
Нататък Една истински добра социална мрежа

Съвети за ефективно споделяне в соцалните мрежи

Млъкнете.

Честно казано, изглежда че всички споделят каквото е възможно да открият. Всичко в името на създаването на съдържание. Изглежда, че никой не разбира правилно споделянето в социални мрежи.

Ето какво трябва, и какво не трябва да правите:

Не споделяйте връзки от основни блогове – Известните и популярни блогове имат страхотно съдържание, което може да бъде дадено на тълпата. Затова са и толкова популярни. Истината е, че те вече са на върха в техните ниши. Сигурно и вие имате няколко стойностни блога. Както и да е, тези блогове не са единствените играчи в Интернет.

Нататък Съвети за ефективно споделяне в соцалните мрежи