Цена на преместване с хамали

Като един напълно нормален етап от едно преместване посредством използването на услугите на фирма за хамали, то формирането на цената, често може да ви насочи към една или друга фирма, които предлагат по-ниска цена.

Нататък Цена на преместване с хамали