Запушените канали създават много проблеми

В момента, в който обратната вода започне да прелива, човек първо изпада в паника. В повечето случаи ситуацията изисква бърза реакция и най-вече професионална намеса. Каналите често са труднодостъпни и изискват специализирана техника. За професионално отпушване на канали освен добра техника са нужни и ВиК специалисти с много опит. Бързината е от съществено значение за да се ограничат щетите, които причинява едно наводнение в следствие на запушени канали Нататък Запушените канали създават много проблеми

Особености на канализационната система

Когато се съставя план за канализационна система на едно селище, е много важно да се предвиди колкото се може по-директно оттичане на фекалните и дъждовни води към пречиствателната станция, както и изкопаването на специални отвори, чрез които да се контролира  системата и да се решават възникналите в нея проблеми. Хубаво е вертикалните канализационни клонове  да се поставят, следвайки наклона на пътя.
Нататък Особености на канализационната система