Вадене на зъби и импланти – взаимовръзка и възможности

Ако ви предстои вадене на зъб и смятате да възстановите липсващия зъб чрез зъбни импланти или имплант, информацията за подготовка и предпазване на областта, в която се вадят зъби, е точно за вас. След изваждането на зъб нормално  костта се свива или резорбира. Свиването на костта зависи от строежа, количеството и качеството на костта. Плътната кост обикновенно е по-стабилна, което води и до по-малка загуба на алвеоларна кост. Много порьозната кост, която по природа е по-тънка, ще се резорбира значително повече. В зависимост от анатомичната област, леки промени в костта могат да повлияят бъдещото реципиентно място, в което ще се постави зъбен имплант. За да се намали необходимостта от допълнителни подготвителни процедури преди или по време на операцията по поставяне на зъбни импланти, трябва сериозно да се проучи въпроса с подготовката и предпазвнето на областта в която ще се вади зъб/зъби.
Нататък Вадене на зъби и импланти – взаимовръзка и възможности

Импланти и костно заместване – видове, методи, необходимост

Вариантите за костно заместване, което да улесни и подпомогне процедурата по поставяне на импланти, са три:

  1. чрез използване на ваша собствена кост
  2. чрез използване на изкуствен синтетичен костнозаместителен материал
  3. чрез използване на костнозаместителен материал получен от животинска кост (свинска или телешка).

Изборът какво да използва е на вашият зъболекар. Костнозаместителния материал независимо какъв е произходът му, действа на един и същи принцип, стимулира тялото да започне да отлага кост около него. Така тялото резорбира материала и на негово място изгражда своя собствена кост. Материалът (изкуствената кост) служи като матрица, по която да се изгради новата кост. Като резултат имаме заздравен и подсилен участък на костта на челюстта. Най-важното е, че се постига достатъчен обем кост за имплантация.

Нататък Импланти и костно заместване – видове, методи, необходимост