Как да разпознаем диамант

Въпреки, че съм твърдо против това да се правят непрофесионални тестове на диаманти, макар и в редки случаи практиката налага това да се прави далече от лабораторията и специализираното оборудване. В случай, че обикновения гражданин не разполага под ръка със специалист хемолог /оценител на скъпоценни камъни/ и се налага да се уповава изцяло на собствените си сили е необходимо да има при себе си следните леснодостъптни инструменти и консумативи – вестник, лупа и сярна киселина.

Нататък Как да разпознаем диамант