Пестене на електрическа енергия с помощта на слънчеви колектори

Слънчевите водни нагреватели (слънчеви колектори) получават енергия от лъчите на слънцето под формата на радиация и я преобразуват в термална енергия. Съществуват два вида такива нагреватели – активни (слънчеви колектори с „Heat pipe“) и пасивни (слънчеви колектори с термосифон). Пасивните са по-старият и опростен тип и нямат почти никакви движещи се части. Принципът им на действие се базира на циркулацията на водата, като горещата се издига нагоре, а студената пада надолу. И тъй като това е целият механизъм на работа, това изисква водният съдържател да бъде свързан с колектора. Активните имат нужда от помпа и контролно табло за да могат да оперират.

Нататък Пестене на електрическа енергия с помощта на слънчеви колектори