Пестене на електрическа енергия с помощта на слънчеви колектори

Слънчевите водни нагреватели (слънчеви колектори) получават енергия от лъчите на слънцето под формата на радиация и я преобразуват в термална енергия. Съществуват два вида такива нагреватели – активни (слънчеви колектори с „Heat pipe“) и пасивни (слънчеви колектори с термосифон). Пасивните са по-старият и опростен тип и нямат почти никакви движещи се части. Принципът им на действие се базира на циркулацията на водата, като горещата се издига нагоре, а студената пада надолу. И тъй като това е целият механизъм на работа, това изисква водният съдържател да бъде свързан с колектора. Активните имат нужда от помпа и контролно табло за да могат да оперират.

Нататък Пестене на електрическа енергия с помощта на слънчеви колектори

Предимства на слънчевите колектори с Heat Pipe технология

Най-новото поколение слънчеви колектори са тези с Heat Pipe тръби или т.н вакуумни тръби. Тези системи са много по-ефективни от стандартните слънчеви панели, защото абсорбират много по-голямо количество от слънчевата енергия. На практика те могат да ви осигуряват топла вода дори през зимата, ако разбира се няма няколко поредни облачни дни. Абсорбираната от тях енергия е достатъчна да задоволи нуждите ви при 1-2 поредни облачни дни. Ако все пак времето се развали за по-дълъг период от време е желателно докато премине неблагоприятното време да преминете на алтернативни източници на енергия, като електричество или газ. Поради вакуума в тръбите енергийните загуби при тази система са минимални. Освен това площта която заемат слънчевите колектори е сравнително малка. За един стандартен бойлер за едно домакинство от порядъка на 100-150 литра са необходими едва 2 квадратни метра.

Нататък Предимства на слънчевите колектори с Heat Pipe технология