Добрият хоспис е като втори дом за много хора

За много възрастни хора думата хоспис предизвиква негативни асоциации. Те си мислят, че близките им искат да ги захвърлят в старчески дом, където да изживеят едни нерадостни старини. Всъщност, това съвсем не е така. Хосписът не е старчески дом. Това е място, където възрастни и болни хора получават адекватни грижи от квалифициран персонал. Все пак, има и мобилни хоспис услуги, които предоставят грижа за болни хора в собствения им дом. Това е добра възможност в случаите, когато болните не са много зле и обгрижването от професионална медицинска сестра, личен асистент или рехабилитатор е за няколко часа дневно.
Нататък Добрият хоспис е като втори дом за много хора