Импланти и костно заместване – видове, методи, необходимост

Вариантите за костно заместване, което да улесни и подпомогне процедурата по поставяне на импланти, са три:

  1. чрез използване на ваша собствена кост
  2. чрез използване на изкуствен синтетичен костнозаместителен материал
  3. чрез използване на костнозаместителен материал получен от животинска кост (свинска или телешка).

Изборът какво да използва е на вашият зъболекар. Костнозаместителния материал независимо какъв е произходът му, действа на един и същи принцип, стимулира тялото да започне да отлага кост около него. Така тялото резорбира материала и на негово място изгражда своя собствена кост. Материалът (изкуствената кост) служи като матрица, по която да се изгради новата кост. Като резултат имаме заздравен и подсилен участък на костта на челюстта. Най-важното е, че се постига достатъчен обем кост за имплантация.

Нататък Импланти и костно заместване – видове, методи, необходимост