Тенденция на онлайн медиите

Забелязали ли сте че хората все по-често обсъждат новини чути не по радиото и телевизията или прочетени във вестниците, а такива прочетени във интернет сайтове. Причините за тази тенденция са много и за всеки медиен канал са различни.
Нататък Тенденция на онлайн медиите