Промени в Закона за здравните осигуровки

Промени в Закона за здравните осигуровки предразполагат към фрапантни разпоредби и глоби на лица и работодатели, които не заплащат своевременно здравните си осигуровки, или прикриват осигурителни връзки в НЗОК (Национална здравно-осигурителна каса), чрез предоставяне на невярна информация.

Съответно работодателите, ще се санкционират с глоба от 2 до 4 хиляди лева. Това е четирикратно увеличение на санкциите в сравнение с предишните. Също собствениците на фирми, който не плащат здравни осигуровки на служителите и не ги осигуряват здравно, няма да разполагат с правото да излизат извън територията на България.

По Закона за здравните осигуровки се планират и промени касаещи самоосигуряващи се, като те да се задължат да внасят месечни справки-декларации в НАП (Национална агенция по приходите) за платените през предходния месец здравни осигуровки. Респективно, ако не подадат декларация за платени здравни осигуровки, са предвидени и глоби, вариращи от 500 до 1000лв.

Лицата, които имат задължения към НАП за неплатени три или повече здравни осигуровки за последните 3 години, ще загубят правото си на безплатна медицинска помощ в здравните заведения. За да възтановят здравните осигуровки, освен, че ще трябва да заплатят натрупаните здравни осигуровки за съответния перид, те ще трябва да платят и глоба в размер 3 репресивни вноски за осигуровки. В края на всяка календарна година пък, вноските за здравни осигуровки, които не са платени през годината, ще се добавят автоматично към годишното данъчно облагане.

От 2010г. здравните осигуровки ще се преразпределят, не както е в момента 60/40, съответно 60 за работодател и 40 за служител, а в пропорция 50 на 50. В допълнение държавата увеличава от 4 на 6 процента на здравните осигуровки, които изплаща за детски, пенсионни и осигуровки на военните.

Предполагаемите промени в Закона за здравните осигуровки бяха посрещнати утвърдително от пъководството на медицинските на здравните управи. Чрез новите мерки, болничните заведения очакват да намалее броят на неплащащите здравни осигуровки лица.