Преместване на стар хладилник

Може би ви се е налагало да местите стария и вече ненужен хладилник в мазето. Ако е така знаете, че това много неудобна и често дори непосилна физическа работа за някои хора. Ако например страдате от мускулно заболяване то вдигането на тежко е абсолютно забранено за вас, но какво да го правите пустия хладилник, който винаги се пречка на пътя ви. Нататък Преместване на стар хладилник

Надежните хамали – основата на всяко преместване

Една от най-важните роли във всяка фирма, занимаваща се с превози и транспорт се пада на хамалите. Съвременните хамали трябва да притежават доста качества и почти никакви вредни навици, за да бъдат назначени на работа. В условията на силна конкуренция, място за компромиси няма. Всички търсят хамали, които съвестно изпълняват задълженията си и работят акуратно, без да повреждат вещите, които пренасят.
Нататък Надежните хамали – основата на всяко преместване

Цена на преместване с хамали

Като един напълно нормален етап от едно преместване посредством използването на услугите на фирма за хамали, то формирането на цената, често може да ви насочи към една или друга фирма, които предлагат по-ниска цена.

Нататък Цена на преместване с хамали