Платка – Arduino Mega

Arduino Mega е една платка, която съдържа в себе си един микро контролер, няколко усилвателя, малко резистори, диоди и кондензатори, други джаджи от техническата сфера и всичко събрано върху платка от порядъка на няколко квадратни сантиметра. Какво може да направи въпросната Arduino Mega? Като цяло възможностите за приложението на тази платка в практиката са безкрайни. Ако Вие сте любител в областта на електрониката и роботиката и имате желание и интерес да изобретявате различни електронни съоръжения то със сигурност Arduino ще Ви помогне. С помощта на тази платформа и изключителните възможности на микроконтролерите тя може да осигури блок за управление на различни системи. Нека дадем няколко примера:
Нататък Платка – Arduino Mega