Видове музикални инструменти

Музикалните инструменти могат да се класифицират по много признаци – начин на издаване на звук, вид на механиката, основни съставни части, начин на свирене. В тази статия ще класифицираме всички музикални инструменти, според начина на издаване на звук.

Клавишни инструменти

Нататък Видове музикални инструменти