Има причини да се чувстваме странно в асансьора

Всеки от нас ползва асансьори ежедневно и това се е превърнало в рутинно действие. Все пак, ние не можем да свикнем с тесните кабинки, макар това да не проличава външно. Повечето хора се затварят в себе си докато се возят в асансори. Влизайки в кабинката, хората застават така, че доколкото е възможно да не се докосват до останалите хора вътре. Някои скръстват ръце пред гърдите си като защитен жест или слагат ръце в джобовете. Други гледат в тавана, трети се оглеждат в огледалата по стените. Нататък Има причини да се чувстваме странно в асансьора