Какво влияе на валутните курсове?

(част 1)

Научете как се определят валутните курсове на световните валути.

Икономическото състояние на определена държава зависи от много фактори. Сред най-значимите са инфлацията и валутния курс. Всеки може да изчисли валутните курсове чрез онлайн валутен калкулатор, който показва в реално време какви са стойностите на различните парични единици.

Обменните курсове са изключително важни за икономиките на държавите, които са с отворена пазарна икономика, както и са определящ фактор за възвращаемостта на инвестициите. Поради този факт те са и най-стриктно съблюдаваните и контролирани индикатори.

Световната търговия се влияе от промените на валутните котировки. Завишените валутни равнища оскъпяват износа на държавата, а това действа обратно пропорционално на иморта на стоки – той става по-евтин. Валутните котировки отразяват търговските взаимоотновения между две страни. Валутните курсове зависят от множество показатели. Първият е нивото на инфлация – страните с ниски нива на инфлация притежават и по-скъпа валута, тъй като покупателната й способност превъзхожда останалите валути. В сила е и обратното – страните с високи нива на инфлация съответно страдат от обезценяване на валутата си.

Вторият определящ фактор е лихвения процент на централните банки. Той влияе както върху валутния курс, така и върху инфлацията, тъй като по-високите лихвени проценти представляват притегателна сила за чуждестранни капитали и покачват обменния курс.

Търговския баланс на дадена страна и нейните икономически партньори е следващата величина, оказваща въздействие върху валутния курс. Той отразява всички плащания помежду им. Когато има недостиг по моментната сметка, това показва, че на въпросната страна й се налага да вземе назаем чужди капитали, тъй като изразходва повече пари, отколкото печели. А щом има повишено търсене на чужда валута, то обменния курс на страната спада рязко и води до поевтиняване на собствените й стоки и продукти за чужденците.

Когато една държава има по-силна валута, цените на стоките и услугите, които се предлагат от чужди страни стават по-евтини за тази държава. От друга страна продукцията на държава с по-силна валута се оскъпява за търговските й партньори, които експортират стоки и услуги. Поради този факт ЦБ на всяка страна се стреми да поддържа баланс на валутата си спрямо вида търговия, която извършва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


1 + = 3